Về chúng tôi

Chúng tôi là công ty dịch vụ quản lý tài sản đáng tin cậy từ năm 2010

Dịch vụ Quản lý Bất động sản do Pacific Investment cung cấp là một trong những dịch vụ tốt nhất và đáng tin cậy tại Việt Nam. Hiểu được khó khăn của chủ nhà nước ngoài, chúng tôi chăm sóc tài sản của họ ở điều kiện tốt nhất để duy trì và nâng cao giá trị tài sản.

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm
  • 200+ sản phẩm
  • 2 chi nhánh (HN & HCM)

10

 +

Kinh nghiệm

200

 +

Sản phẩm

2

Chi nhánh

10+ Kinh nghiệm

Dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi